یادداشت و مقاله

چگونه چک خود را نقد کنیم ؟

فصل بانک - سوالات متداول در زمینه نحوه وصول چک براساس قانون جدید، برگشت چک و محرومیت‌های ناشی از آن از جمله مسدودسازی حساب صادرکنندگان چک برگشتی منتشر شد.

مسیر بدون بازگشت‌ نئوبانک‌ها

فصل بانک - نئوبانک‌ها در ایران توانسته‌اند فضای رقابتی برای ارائه خدمات متنوع و ساده‌سازی شده در یک زیرساخت غیرفیزیکی ایجاد کنند؛ اما حرکت آنها هرچند فناورانه، بسیارمحتاطانه است؛ چراکه لبه نازک نوآوری و قانون مداری تحت‌الشعاع ذائقه مصرف‌کننده قرار دارد.

دارندگان چک‌های برگشتی از کدام خدمات بانکی محروم می شوند؟

فصل بانک - جلوگیری از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، متوقف کردن گردش مالی و پولی در کلیه حساب ‌ها و کارت‌ های بانکی به میزان کسری مبلغ چک و غیره از جمله محرومیت‌هایی است که برای چک برگشتی‌ها اعمال می‌شود.

چرا بانک مرکزی ارزپاشی نمی‌کند؟

فصل بانک - ثبات اقتصاد یکی از مواردی است که در دولت سیزدهم مورد تاکید قرار گرفته که در این راستا بانک مرکزی به جای ارزپاشی برای کنترل نرخ، سیاست عرضه و تقاضا را بر اساس نرخ توافقی در پیش گرفته است.

پاسخ به 67 سوال مهم مردم درباره قانون جدید چک

فصل بانک - بانک مرکزی به 67 پرسش متداول در حوزه قانون جدید صدور چک پاسخ داد و راهکارهای استفاده از خدمات چک‌های جدید را برای مشتریان بانک‌ها تشریح کرد.

آگهی ها


    © - www.faslebank.com . All Rights Reserved.