خدمات بانکی بانک پاسارگاد
جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۳:۲۷

فصل بانک- بانک پاسارگاد از شعار «حق با مشتری است» عبور کرده و به باور «مشتری ذات بانک است» عینیت می‌بخشد و تلاش می کند ضمن توسعه پایدار بانک در ابعاد ملی و بین المللی، در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور مشارکت شایسته و موثری داشته باشد.

خدمات بانکی بانک پاسارگاد


http://faslebank.ir/Fa/News/2022/خدمات-بانکی-بانک-پاسارگاد
بستن   چاپ