خدمات بانکی بانک صنعت و معدن
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۱:۳۵

فصل بانک - بانک صنعت و معدن، بانکی توسعه ای و تخصصی در حوزه ی صنایع و معادن کشور می باشد که از طریق تسهیل گری حرفه ای در ارائه خدمات مالی، بانکی و مشاوره ای به طرح های بزرگ زیر ساختی کشور و ایجاد و توسعه ی صنایع کوچک، متوسط و بزرگ با اولویت بخش خصوصی در توسعه پایدار کشور شامل بهبود ارزش افزوده و بهره وری صنایع، افزایش اشتغال ،توسعه متوازن منابع براساس مزیت های رقابتی منطقه ای و بهبود زیرساخت های توسعه اقتصادی، نقش موثر و یکتایی را ایفا می کند.

خدمات بانکی بانک صنعت و معدن

اعطای تسهیلات

اعطای اعتبارات

انواع حساب ها

  صندوق امانات بانک

  پایانه فروش POS

بانکداری الکترونیکی

 


http://faslebank.ir/Fa/News/2241/خدمات-بانکی-بانک-صنعت-و-معدن
بستن   چاپ